Aflastning

  •  

 

 

Samstyrken tilbyder aflastning til hjemmeboende børn, unge og voksne.

De fysiske rammer er lyse og handicapvenlige, med store værelser og et dejligt fællesrum.

Samstyrken tilbyder følgende aflastning:

 

Døgnaflastning Jægumsvej 44 Varde

Weekend og ferieaflastning Vænget 51 Årre

   

AFDELINGSLEDER

Inge-Lise Jensen
Jægumsvej 44 og Vænget 51

tlf. 7994 6185
ilje@varde.dk

Visitation til aflastning

TIL SAGSBEHANDLER:

Al visitation sker ved at udfylde og indsende vores visitationsskema. Når vi modtager skemaet med bilag, foretager vi en individuel vurdering, som danner grundlag for, om vi kan modtage brugeren - og i hvilken afdeling.

Relevante bilag er blandt andet beskrivelser af brugeren, rapporter fra dagtilbud/skoler og lægefaglige udredninger.
Visitationsskemaet samt bilag sendes til:

Samstyrken
Krogen 7
6800 Varde

samstyrken@varde.dk

TAKSTER 2018:
Jægumsvej/børn kr. 3.099
Jægumsvej/voksne kr. 2.982
Vænget 51 kr. 1.748

Visitationsskema
Opsigelse

Samstyrken fakturerer for bevilgede døgn. Ved uventet ophør, f.eks. i forbindelse med dødsfald eller flytning til anden kommune/botilbud, ophører aflastningen, og uforbrugte døgn kan konverteres til andre brugere.
Opsigelsesvarslet følger den overordnede aftale for kommunerne og Region Syddanmark:
Løbende måned + 1 måned.
Døgn herefter registreres som uforbrugte døgn.