Arbejde og aktiviteter

Beskæftigelsen og samvær - og aktivitet i Samstyrken tilbyder en bred vifte af muligheder for at få et socialt og meningsfyldt arbejdsliv. Tilbuddet er placeret i Varde og Ølgod.

  •  


Vi er pt normeret til i alt 106,5 pladser til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne eller borgere som af en eller flere grunde ikke kan beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked.

I Beskæftigelsen §103 og § 104, får borgerne der er en del af produktionen og serviceholdet  en mindre timeløn i form af en arbejdsdusør.

I beskæftigelsen er der mulighed for ekstern beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Vores jobcoach opsøger og skaffer praktikpladser i private og offentlige virksomheder der matcher borgernes kompetencer og interesser.
Praktikforløbene er 1 til flere dage/timer ugentligt med en varighed af 3 måneder. Derefter aftales en eventuel ekstern beskæftigelse.

Borgeren er medarbejderen

Vi arbejder med at forene udvikling, livskvalitet og arbejdsidentitet i en kreativ hverdag. I Beskæftigelsen er vi alle vigtige brikker i et stort puslespil. Vi kalder borgere for medarbejdere og ansatte for personale.

Nøgleordene er, at tilbuddet skal fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt.

Her får du:

  • ikke mulighed for at kede dig
  • indflydelse på egen hverdag
  • mulighed for personlig og faglig udvikling
  • gode kolleger
  • en afvekslende og udfordrende hverdag

Her er ingen problemer og begrænsninger, men derimod muligheder og opgaver, der skal løses udfra en anerkendende tilgang.

Vi lægger vægt på kvalitet og tid til at lytte

Vi lægger stor vægt på, at der arbejdes med kvalitetsmaterialer, og at det færdige produkt er af høj kvalitet. Arbejdsopgaverne skal styrke den enkeltes selvværd og arbejdsidentitet.

Der bruges meget tid på relationer. Der skal være tid til at lytte og bearbejde medarbejdernes oplevelser, deres egne eller indbyrdes problemer – samt til at styrke det sociale fællesskab.

Banner Groen 99X32 Kontrolrapporter for Samstyrken, Lundvej


Banner Groen 99X32 Kontrolrapporter for Samstyrken, Viaduktvej 

AFDELINGSLEDER

Linda Uhre Langvad
Lundvej 135B

tlf. 7994 8733
lula@varde.dk

AFDELINGSLEDER

Charlotte Petersen
Viaduktvej 25 B, Ølgod

tlf. 2152 1311
cpet@varde.dk