Arbejde og aktiviteter

Beskæftigelsen i Samstyrken tilbyder en bred vifte af muligheder for at få et sundt og meningsfyldt arbejdsliv. Beskæftigelsen er placeret i Varde og Ølgod.

  •  


Vi er pt normeret til i alt 78 borgere med nedsat funktionsevne eller borgere som af en eller flere grunde ikke kan beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked.

I Beskæftigelsen §103, får borgerne en mindre timeløn i form af en arbejdsdusør.

I beskæftigelsen er der mulighed for praktik ude i civilsamfundet.
Vi opsøger og skaffer praktikpladser i private og offentlige virksomheder, der matcher borgernes kompetencer og interesser. Praktikforløbene er 1 til flere dage/timer ugentligt og perioderne aftales løbende mellem praktiksted og beskæftigelsen.

Vi rummer en bred sammensat målgruppe idet vi er et beskæftigelsestilbud der også tilbyder samværs- og aktivitetstilbud.

Borgeren er medarbejderen

Vi arbejder med at forene udvikling, livskvalitet og arbejdsidentitet i en kreativ hverdag. I Beskæftigelsen er vi alle vigtige brikker i et stort puslespil. Vi kalder borgere for medarbejdere og ansatte for personale.

Nøgleordene er, at det skal være sjovt, udfordrende og meningsfyldt at gå på arbejde.

Her får du:

  • ikke mulighed for at kede dig
  • indflydelse på egen hverdag
  • mulighed for personlig og faglig udvikling
  • gode kolleger
  • en afvekslende og udfordrende hverdag

Her er ingen problemer og begrænsninger, men derimod muligheder og opgaver, der skal løses udfra en anerkendende tilgang.

Vi lægger vægt på kvalitet og tid til at lytte

Vi lægger stor vægt på, at der arbejdes med kvalitetsmaterialer, og at det færdige produkt er af høj kvalitet. Arbejdsopgaverne skal styrke den enkeltes selvværd og arbejdsidentitet.

Der bruges meget tid på relationer. Der skal være tid til at lytte og bearbejde medarbejdernes oplevelser, deres egne eller indbyrdes problemer – samt til at styrke det sociale fællesskab.

Banner Groen 99X32 Kontrolrapporter for Samstyrken, Lundvej


Banner Groen 99X32 Kontrolrapporter for Samstyrken, Viaduktvej 

AFDELINGSLEDER

Linda Uhre Langvad
Lundvej 135B

tlf. 7994 8733
lula@varde.dk

AFDELINGSLEDER

Charlotte Petersen
Viaduktvej 25 B, Ølgod

tlf. 2152 1311
cpet@varde.dk