Botilbud i Ølgod

  •  


Ølgod

I afdeling Ølgod er der 1 botilbud med nattevagt.


Botilbuddet er et tilbud til borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan profitere af at bo i et beskyttet miljø, hvor der er døgndækning.

Der tages udgangspunkt i borgernes individuelle præmisser, ønsker og behov samt borgernes kompetencer. Ud fra dette tilrettelægges den pædagogiske indsats i det omfang, som den enkelte borger har brug for, så der opnås størst mulig selvstændighed og dermed livsglæde for borgerne.

Når det gælder borgernes medbestemmelse og indflydelse i fællesskabet, sker det på borgermøder og/eller via individuelle samtaler. Vi vægter at borgerne har en aktiv dag, hvor motion og bevægelse er en naturlig del af hverdagen. Alle borgere tilbydes en dagsbeskæftigelse.

Personalet har et tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, hjemmeplejen, værksteder m.fl. Visitering til botilbuddene foregår ved, at du henvender dig til din sagsbehandler i Social og Handicap Borgercenter Varde. Læs mere om visitation her.

AFDELINGSLEDER

Ulla Flindt
Rosenvænget 31

tlf. 7994 6391
ulfl@varde.dk