Botilbud i Oksbøl

I afdeling Oksbøl er der 2 botilbud i et moderat beskyttet miljø hvor der ikke er nattevagt.

  •  
  •  


Oksbøl


Der tages udgangspunkt i borgernes individuelle præmisser, ønsker og behov samt borgernes kompetencer. Ud fra dette tilrettelægges den pædagogiske indsats i det omfang, som den enkelte borger har brug for så der opnås størst mulig selvstændighed og dermed livsglæde for borgerne.

Når det gælder borgernes medbestemmelse og indflydelse i fællesskabet, sker det på husmøder og/eller via individuelle samtaler. Vi vægter at borgerne har en aktiv dag, hvor motion og bevægelse er en naturlig del af hverdagen. Alle borgere tilbydes en dagsbeskæftigelse.

Personalet har et tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, hjemmeplejen, værksteder m.fl.

Visitering til botilbuddene foregår ved, at du henvender dig til din sagsbehandler i Social og Handicap Borgercenter Varde. Læs mere om visitation her

AFDELINGSLEDER

Charlotte Lyst
Kirkegade 60, Humlehaven 2 og Støttecenter

tlf. 7994 6175
chly@varde.dk