Botilbud i Varde

  •  
  •  


Bo Østervang er et botilbud i Varde med døgndækning:

I Varde har vi yderligere 5 botilbud i et moderat beskyttet miljø hvor der ikke er nattevagt:

Der tages udgangspunkt i borgernes individuelle præmisser, ønsker og behov samt borgernes kompetencer. Ud fra dette tilrettelægges den pædagogiske indsats i det omfang, som den enkelte borger har brug for så der opnås størst mulig selvstændighed og dermed livsglæde for borgerne.

Når det gælder borgernes medbestemmelse og indflydelse i fællesskabet, sker det på husmøder og/eller via individuelle samtaler. Vi vægter at borgerne har en aktiv dag, hvor motion og bevægelse er en naturlig del af hverdagen.  Alle borgere tilbydes en dagsbeskæftigelse.

Personalet har et tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, hjemmeplejen, værksteder m.fl.

Visitering til botilbuddene foregår ved, at du henvender dig til din sagsbehandler i Social og Handicap Borgercenter Varde. Læs mere om visitation her

AFDELINGSLEDER

Helle Frisgaard
Østervang 3

tlf. 7994 8330
helf@varde.dk

AFDELINGSLEDER

Ann-Tina Martinussen
Krogen 5 og Kærhøgevej

tlf. 7994 6190
atmm@varde.dk

AFDELINGSLEDER

Naja Schødt Jensen
Humlehaven 59, 72 og Svaneparken

tlf. 7994 6179
najj@varde.dk