Fritidstilbud

  •  
  •  
  •  


I Samstyrken støtter vi borgeren i at bruge fritiden, så den er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi støtter borgeren til et aktivt fritidsliv på egne præmisser, men har også respekt for borgerens fravalg og behov for at holde fri.