Telefonliste Beskæftigelsen Varde

Afdeling

Telefonnummer

Lundvej 135 B

7994 8733

Lundvej – Kontor – Håndværkerhuset

7994 8750

Lundvej – Kreativ – Håndværkerhuset

7994 8753

Lundvej – Træ – Håndværkerhuset

7994 8751

Lundvej STU

7994 8737

Lundvej – Seniorgruppen

7994 8754

Lundvej – Ungegruppen

7994 8739

Lundvej – Samvær & Aktivitet

7994 8738

Butikken Kræmmergade

2936 8040

Grøn Service

3033 7620