Om os

Samstyrken er Varde Kommunes tilbud til udviklingshæmmede

  •  


Alle mennesker er forskellige, og derfor har vi i Samstyrken en række tilbud, som passer til den enkelte borgers ønsker, behov og evner. Det handler om, at sætte borgeren i centrum og skabe trygge rammer for at give det bedste fundament at bygge videre på. Vi udvikler og styrker både de praktiske og sociale kompetencer.

Vi råder over en række tilbud til børn, unge og voksne udviklingshæmmede:

 

Botilbud med og uden nattevagt, aflastning, social pædagogisk støtte §85 til borgere uden for botilbuddene, fritidstilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskæftigelse og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med betydelig nedsat funktionsevne mellem 16 – 25 år.

Vi er fysisk placeret i Ølgod, Oksbøl og Varde og den social pædagogiske støtte leveres i hele Varde Kommune.

Den pædagogiske referenceramme og metoder tager afsæt i Samstyrkens værdigrundlag, hvor vi arbejder ud fra en individuel og anerkendende tilgang til borgerne med fokus på relations arbejde.

Du er velkommen til at kontakte os, men den egentlige visitation foregår igennem din sagsbehandler.