Uddannelse og studerende

Vi er en virksomhed, som lægger meget vægt på at være med til at uddanne dygtige kommende kolleger og derfor har vi også i alle afdelinger hele tiden mindst 1 studerende.

  •  

Alle studerende bliver tildelt en vejleder, som sammen med resten af personalegruppen, skal være med til at sikre læring og udvikling for de studerende.

Hos os kan du lære noget om generelle pædagogisk tilgange, etik, relations dannelse/arbejde, kommunikation samt struktureret pædagogik som metoder til at arbejde og nå vores mål.

Vi stiller krav til vores studerende om at være undrende og nysgerrige og udfordre vores praksis for på den måde også at skabe grobund for læring begge veje.

Udover almindelige vejleding tilbyder vi fællesvejledning for både vores egne men også for andre studerende som er i praktik indenfor specialområdet i Varde kommune. 

Vi har følgende emner på programmet.

  • Relations arbejde
  • Pårørende samarbejde
  • Magtanvendelse og tavshedspligt