Visitation

Hvis du ønsker et tilbud fra os, skal du ansøge Social og Handicap i Varde Kommune som vil hjælpe dig videre.

Kontakt Varde Kommune via:

Borgercenter Varde
Social og Handicap
Frisvadvej 35
6800 Varde
Tlf: 79 94 68 00

Din sagsbehandler vil sammen med dig kortlægge dit behov og efterfølgende sende dig afgørelsen på din ansøgning.

Er du blevet bevilliget et tilbud hos Samstyrken, vil vi kontakte dig og lave en aftale om opstart.

Vi har tilbud om:

  • § 85 støtte i eget hjem
  • Botilbudspladser §105 med §85 støtte
  • §108 døgntilbudspladser
  • §103 beskæftigelse
  • §104 aktivitets- og samværstilbud
  • Aflastning
  • Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge mellem 16-25