Støtte i eget hjem

Social pædagogisk støtte §85

Samstyrken yder social pædagogisk støtte § 85 til udviklingshæmmede borgere i Varde Kommune, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Støtten kan indeholde et bredt spektrum af socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger som vejledning og rådgivning fx i forbindelse med tilbud om fritids- og kulturaktiviteter, opretholdelse af sociale netværk, konfliktløsninger samt hjælp til økonomisk planlægning.  Hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål fx indkøb, lægebesøg, læsning af post mm.

Formål

Formålet med støtten vil altid være, at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser, altså hvad mener borgeren er det gode liv.
Støtten kan ydes i borgerens hjem, via læringsforløb og i Støttecenter.

Hvad støtten skal indeholde aftales mellem borger, sagsbehandler og støtteperson. Der udarbejdes et aftaleskema af borger og støtteperson, efter at sagsbehandleren har bevilget støtten.

Visitation

Man skal visiteres af sin sagsbehandler for at få § 85 støtte via Social og Handicap Varde Kommune. Læs mere om visitation her