Velkommen til Samstyrken

Varde Kommunes tilbud til børn, unge og voksne udviklingshæmmede

Samstyrken ud fra en helhedstanke

Borgerne har individuelle ressourcer, behov, ønsker, drømme og mål. Derfor skal indsatsen altid tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkelte borger.

Vi skal alle have blik for helheden og tage ansvar for en fælles indsats, der kommer hele vejen rundt om borgeren. Borgeren skal opleve sammenhæng i indsatsen, selvom borgerens livssituation og behov ændrer sig over tid.

 

unge billede 1

Faglighed og samskabelse

Vi er fleksible og omstillingsparate og tilpasser løbende vores organisering og kompetencer, så de modsvarer aktuelle udfordringer og behov.

 • Gennem høj faglig og samarbejde på tværs er vi i stand til at løse mange forskellige og komplekse opgaver lokalt.
 • Vi undersøger altid muligheden for lokale tilbud før vi orienterer os mod eksterne tilbud
 • Vi skaber merværdi og bæredygtige løsninger gennem stærkt fokus på samskabelse
 • Vi anvender nye metoder, digitalisering og ny velfærdsteknologi for at løse opgaverne bedre, smartere og mere bæredygtigt
 • Vi samarbejder på tværs for at udnytte stordriftsfordele.
 • Vi investerer i udvikling af vores indsats
billede 78

Læringscafe

Samstyrkens læringscafe

Læringscafé er et forum hvor medarbejdere videns deler på tværs af afdelingerne i Samstyrken.

Læringscafé afholdes 5 gange i året og udbydes til alle medarbejdere i Samstyrken. Medarbejderne underviser blandt andet i

 • Konflikthåndtering
 • Skyggesider
 • Neuropædagogik
 • Autisme
 • Seksualitet
billede 39

Bruger/pårørende råd

Samstyrkens bruger/pårørende råd

butik billede 12

Eventgruppe

Samstyrkens eventgruppe og frivillige

lundvej billede 1