Beskæftigelsen Varde

IMG_8385 (002)

Samstyrkens beskæftigelsestilbud Lundvej 135b er Vardes beskæftigelsestilbud til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som er bevilliget en §103 beskyttet beskæftigelse eller en §104 samvær- og aktivitetstilbud.

Beskæftigelsen Lundvej arbejder ud fra KRAP, kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Vi har en neuropædagogisk tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på, at de har selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos borgerne.

Personalesammensætningen i beskæftigelsen i Varde består af pædagogisk- og sundhedsfagligt personale, ergoterapeut, håndværker, værkstedsassistenter og ufaglært personale.

 

IMG_0381

Beskæftigelsen Lundvej har åben alle hverdage i tidsrummet:
8-16 med undtagelse fredag hvor weekenden starter kl. 14.00 for borgerne.

Beskæftigelsen Lundvej har tæt samarbejde med Samstyrkens botilbud vi arbejder ud fra en helhedstænkning. Dette da vi ønsker at ensrette struktur, støttesystemer mm. for at lette den enkelte borgers hverdag og opnå større trivsel.

IMG_0293