STU Lundvej

På et STU-forløb på Lundvej kigger vi individuelt på de unge, og tilrettelægger så vidt muligt hverdagen efter individuelle behov. Vi har fokus på at skabe succesoplevelser, så eleverne hermed kan udvikle en større tro på egne evner og blive mere robuste. Vi sigter mod at udvikle de unge så de kan opnå et så selvstændigt voksenliv som muligt. Eleverne har mulighed for et praktikforløb i løbet af deres STU-forløb, praktikken tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Formålet med praktikken er at afklarer kompetencer og komme tættere på elevens ønsker til beskæftigelse i fremtiden.
Et STU-forløb giver de unge muligheder for at indgå i sociale fællesskaber og danne relationer med andre ligesindede unge. Der er plads til forskellighed og der fokuseres på det hele menneske, herigennem sikres den unges trivsel og der skabes forudsætninger for udvikling.

 

 

IMG_0485

I STU arbejdes der ud fra tre nøgleord; læring, udvikling og mestring. Dette er ord vi har for øje igennem de forskellige aktiviteter og hverdagen i STU. Igennem skoleåret tilrettelægges dagligdagen ud fra fire temaer; Historie og samfund. Natur og udeliv. Sundhed, krop og bevægelse. Miljø og genbrug. Aktiviteterne kan være inde som ude, sidestillende som aktive, ude af huset som på skolen og individuelle som i grupper. Personalet har fokus på en fælles faglig tilgang, for at skabe forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte elev.

“Alle gør det bedste de kan, med de forudsætninger de har”

 

 

 

 

billede 1 stu