Kærhøgevej 16

kærghøgevej billede 5

Om Kærhøgevej

Kærhøgevej er et bofællesskab til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse omfattet almenboliglovens §105 samt servicelovens §85 og tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau. Formålet er at yde den nødvendige pædagogiske støtte og botræning, så den enkelte kan udvikle kompetencer til at mestre et meningsgivende og selvstændigt voksenliv i egen bolig. Nuværende borgruppe er i alderen 24-36 år. 

kærhøgevej billede 2

Arbejdsgrundlag

Kærhøgevej arbejder ud fra en kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende og neuropædagogisk faglig tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi arbejder ligeledes med nærmeste udviklingszone, så borgerne kam mestre mest mulig på egen hånd. 

kærhøgevej billede 4

Tværprofessionel samarbejde

Kærhøgevej arbejder ud fra en kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende og neuropædagogisk faglig tilgang, som skaber vores fundamentet for fælles forståelse og sprog, i arbejdet med borgerne, hvor vi har stor fokus på selv- og medbestemmelse i eget liv. Vi arbejder ligeledes med nærmeste udviklingszone, så borgerne kam mestre mest mulig på egen hånd. 

Tværprofessionel samarbejde

Det pædagogiske personale har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, beskæftigelsestilbud, sagsbehandlere, fysioterapeuter, seksualvejledere og sundhedsteam med henblik på en fælles målsætning og helhedsorienteret indsats tilpasset den enkelte, for at sikre bedst mulig livskvalitet. 

kærhøgevej billede 3

Beskrivelse af dagligdagen

Den aktuelle borgergruppe er fyldt med diversitet med interesser indenfor bl.a. sociale medier, sport eller film/musikverden. Alle er i beskæftigelse, i form af praktik i lokalsamfundet eller beskæftigelse indenfor Samstyrken værksted/udegruppe. Fritidsaktiviteterne er mange såsom svømning, boksning, selvtræning og ridning. Kærhøgevej tilbyder også flere aktiviteter som madlavning på maddage, friluftsliv mad over bål, ferieture, udflugter, fødselsdage, pårørendearrangementer mv. Alle har en ugentlig hjemmedag, hvor der udføres praktiske gøremål i beboernes eget hjem. Det er også her der er mulighed for en til en tid.  

kærhøgevej billede 5

Pårørende samarbejde

Kærhøgevej har et tæt samarbejde med de pårørende i forhold til vidensdeling, mål, progressioner og fremtid for den enkelte borger, for at sikre stor trivsel for den enkelte borger.
Pårørende bliver invitereret med til opfølgningsmøder årligt eller efter behov ved f.eks. VISO, hvor myndighed deltager. 

Derudover afholder Kærhøgevej to årlige pårørendearrangementer, hvor pårørende har mulighed for at møde hinanden for at skabe relationer herimellem. Borgerne får her muligheden for at invitere pårørende ind i deres eget hjem, hvor de føler sig trygge. 

kærhøgevej billede 1

Fysiske rammer

Huset består af seks selvstændige boliger samlet omkring et fællesrum i midten. Hvert lejemål indeholder entré, køkken, stue, soveværelse, badeværelse og terrasse. Trygge rammer vægtet højt, Beboerne bliver inddraget i indretningen. Visionen er, at rammerne opbygges og opdateres efter de beboernes fælles interesser. I fællesrummet er der mulighed for at lave mad, spise sammen, opholde sig og deltage i forskellige sociale aktiviteter. I haven er det mulighed for at sanse i drivhuset, lave bål mm. 

kærhøgevej billede 3