Om Beskæftigelsel

Beskæftigelsen og samvær - og aktivitet i Samstyrken tilbyder en bred vifte af muligheder.

placeholder

Vi er pt normeret til i alt 106,5 pladser til borgere med vidtrækkende fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og borgere som af en eller flere grunde ikke kan beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked.
Nøgleordene er, at tilbuddene skal fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt i eget liv.

Borgere der er i beskyttet beskæftigelse får en timeløn i form af en arbejdsdusør.

Her får du

  • ikke mulighed for at kede dig
  • indflydelse på egen hverdag
  • mulighed for personlig og faglig udvikling
  • gode kolleger
  • en afvekslende og udfordrende hverdag

Her er ingen problemer og begrænsninger, men derimod muligheder og opgaver, der skal løses udfra en anerkendende tilgang.

Vi lægger vægt på kvalitet og tid til at lytte

Vi lægger stor vægt på, at der arbejdes med kvalitetsmaterialer, og at det færdige produkt er af høj kvalitet. Arbejdsopgaverne skal styrke den enkeltes selvværd og arbejdsidentitet.

Der bruges meget tid på relationer. Der skal være tid til at lytte og bearbejde medarbejdernes oplevelser, deres egne eller indbyrdes problemer – samt til at styrke det sociale fællesskab

træværksted 1