Samvær - og aktivitetstilbud §104

Samvær og aktivitetstilbuddet er fysisk placeret på Lundvej 135 B i Varde.

Målsætningen er at skabe læringsmiljøer, hvor den enkelte borger lærer at mestre mest muligt i eget liv.

Vi arbejder i et struktureret læringsmiljø med sociale relationer, sanseintegration - motorik - kommunikation og ADL (Almindelig Daglidags Læring) træning.

en typisk dag for joan

Beskæftigelsen §103

Håndværkerhuset

Håndværkerhuset er fysisk placeret på Lundvej 135 B i Varde, og er et beskæftigelse og læringsmiljø, hvor borgere i samarbejde med pædagogisk og håndværksuddannet personale får kompetencer indenfor håndværk og produktfremstilling.

Træværkstedet
Leverer varer i træ, textil, læder og perler til Samstyrkens butik i Kræmmergade 10, Varde. Vi laver også specialopgaver til private og offentlige virksomheder.

 

Grøn service

Grøn service
Gruppens arbejde er bestillingsarbejde og foregår udendørs. Vi arbejder både for private og virksomheder i Varde og omegn.
Aktiviteter kan være:

  • Anlægsarbejde
  • Græsslåning
  • Hækklipning
  • Buskrydning
  • Vedligehold af udendørs arealer

 

Ekstern beskæftigelse

Varde_Kræmmergade_002

Samvær - og aktivitetstilbud §104

Samvær og aktivitetstilbuddet er fysisk placeret på Lundvej 135 B i Varde.

Målsætningen er at skabe læringsmiljøer, hvor den enkelte borger lærer at mestre mest muligt i eget liv.

Vi arbejder i et struktureret læringsmiljø med sociale relationer, sanseintegration - motorik - kommunikation og ADL (Almindelig Daglidags Læring) træning.