daghjem billede 11
statistics pattern

Hvad laver de unge efter endt STU?

Varde STU Lundvej er omfattet af bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.
STU'en oplyser, hvor mange unge der fuldfører eller afbryder sin STU, samt overgang til beskyttet beskæftigelse eller aktivitet- og samværstilbud.
Vi oplyser, hvad den unge overgår til umiddelbart efter endt STU, samt hvor den unge er 3-6 måneder efter endt STU.

9 ud af 10

fuldfører deres STU

9 ud af 10

overgår til aktivitets- og samværstilbud §104

1 ud af 10

overgår til beskyttet beskæftigelse §103