Sundhedsteam

Samstyrkens Sundhedsteam er et mobilt team med base på Lundvej 135b. Vi er et lille team på 4, som er udd. sygeplejersker eller sosu assistenter.

Vi dækker de sundhedsfaglige opgaver ude på botilbuddene/i beskæftigelsen når der er brug for sundhedsfagligt personale til specifikke sundhedsfaglige opgaver.

Ligeså koordinerer vi alle de sundhedsfaglige ydelser, der er rundt på tilbuddene og får dem planlagt til udførelse ude på tilbuddene.

Vi dækker ligeså flere af de små tilbud i samstyrken og aflastning ude på vænget- hvor der ikke er sundhedsfagligt personale.

Vi går hånd i hånd med personalet ude på tilbuddende og løfter opgaverne omkring borgeren i et samarbejde.

Vi arbejder ud fra Varde kommunes retningslinjer og følger medicininstruksen og indsatskataloget. Dette da man i Varde kommune ønsker lighed i sundhed.

billede 23