Om Vænget 51

Samstyrken Vænget 51 er et ferie- og weekendaflastningstilbud omfattet af Servicelovens § 84. Aflastningstilbuddet tilbydes til borgere fra 12 år og opefter.

Formålet med aflastningen er, at støtte Jer i at drage omsorg for Jeres familiemedlem og give mulighed for, fortsat at kunne leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter. Aflastningen kan foregå i weekender og i ferier.

IMG_8062

Den pædagogiske faglighed

Den generelle pædagogiske tilgang, er som udgangspunkt ud fra en anerkendende pædagogik og metode (KRAP), der bygger på et ressourcefokuseret menneskesyn. Det er afgørende at de unge oplever en individuel tilpasset metode med en bred forståelse af forskellige strukturpædagogiske tilgange.

Der udover anvender tilbuddet aktiviteterne som ”et fælles tredje” til at skabe en god relation til de unge, samt at skabe relationer de unge i mellem.

IMG_1166

Tværprofessionel samarbejde

Aflastningstilbuddet samarbejder med relevante fagpersoner.

IMG_20220827_142824

Pårørende samarbejde

Aflastningstilbuddet har et tæt samarbejde med pårørende og de unges netværk, så som skole, plejefamilie mm..

 

IMG_7577